Strona WWW

Harmonogram warsztatów

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują zapisy na wszystkie warsztaty metodyczne. Powiat buski został zaliczony do czerwonej strefy. W związku z powyższym wszystkie formy doradztwa i doskonalenia zawodowego odbywać się będą w formie kształcenia na odległość od dnia 20.10.2020 r. do czasu występowania w powiecie buskim czerwonej strefy .

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju są płatne – 30 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Warsztaty na marzec 2021 r. (pobierz w pdf)


Jolanta Maślicha

Sztuka autprezentacji.

/dla  nauczycieli kontraktowych odbywających ostatni rok stażu na stopień nauczyciela mianowanego/

09.03.2021 r.

godz. 1500

Renata Jankowska-Nowk

Fobia szkolna.

/dla zainteresowanych nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół/

10.03.2021 r.

godz. 1500

Karol Bidziński

Nauczanie przez współpracę - istota i planowanie zajęć dydaktycznych.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

10.03.2021 r.

godz. 1700

Beata Buła

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego.

/dla zainteresowanych nauczycieli języka polskiego/

11.03.2021 r.

godz. 1500

Teresa Wójcik

Stanisław Lem i jego obecność w szkole.

/dla zainteresowanych nauczycieli języka polskiego/

15.03.2021 r.

godz. 1530

Karol Bidziński

Jak wzmocnić relację partnerstwa między szkołą a rodziną?

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

16.02.2021 r.

godz. 1700

Anna Masłowska

Jak uczyć, żeby odnieść sukces edukacyjny?

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

17.03.2021 r.

godz. 1500

Lidia Soja

U progu klasy pierwszej - gotowość szkolna przedszkolaków.

/dla  nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej/

18.03.2021 r.

godz. 1500

Karol Bidziński

Wychowanie ku wartościom - rola wychowawcy klasy.

/dlazainteresowanych  nauczycieli wszystkich typów szkół/

22.03.2021 r.

godz. 1530

Wojciech Wojtaś

Webquest - metoda wykorzystania TIK w nauczaniu historii.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

23.03.2021 r.

godz. 1530

Katarzyna Tometczak-Morus

Praca z uczniem mającym trudności z nauką matematyki - przygotowanie do sprostania wymogom egzaminu maturalnego.

/dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych/

25.03.2021 r.

godz. 1500

Anna Śledzik

Agnieszka Kaszewska
Ćwiczymy koncentrację. Techniki efektywnego uczenia się.
/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/
29.03.2021 r.

godz. 1500