Strona WWW

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy
z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3 zakończył realizacjie projektu systemowego:

"Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolengo oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół".

W wyniku realizacji projektu zostali przygotowani eksperci przedmiotowi do wspierania nauczycieli w pracy z nową podstawą programową.

Eksperci przedmiotowi


Wojtaś Wojciech
Przedmiot:
edukacja historyczna i obywatelska
Adres e-mail: w.wojtas@busko.internetdsl.pl