Strona WWW

Informacje

Uprzejmie informujemy, iż zostaje przedłużony termin składania zgłoszeń do udziału w Konkursie "Moje Ponidzie" do 20.04.2021 r.

Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumiec każdą lekcję?

 

Dodatkowe terminy szkoleń związanych ze zmianami egzaminacyjnymi na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym (szczegóły)!!!

 

Aneks maturalny z języka polskiego na 2021 r. w PDF


Aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 oraz zaktualizowane informacje o sposobie organizacji i ich przeprowadzenia.

Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Informator o egzaminie maturalnym https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.


Szanowni Państwo!!!
Powiat buski został zaliczony do czerwonej strefy. W związku z powyższym wszystkie formy doradztwa i doskonalenia zawodowego odbywać się będą w formie kształcenia na odległość od dnia 20.10.2020 r. do czasu występowania w powiecie buskim czerwonej strefy. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z wcześniej zaplanowanymi terminami. O nowych szkoleniach, spotkaniach i przedsięwzięciach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez naszą stronę internetową: https://www.podidnbusko.pl/.
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju obliguje nas do przestrzegania zasad higieny       i procedur ograniczających ryzyko zakażenia się wirusem Covid-19. W tym zakresie obowiązuje nas postępowanie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla placówek oświatowych.
W związku z powyższym zostały opracowane i wdrożone zasady i procedury postępowania w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

 

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy nabór na kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą".


STUDIA PODYPLOMOWE

Karta zgłoszeniowa na studia

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju prowadzi zapisy na studia podyplomowe, na kierunki:

- PEDAGOGIKA LECZNICZA. (KLIKNIJ)

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty edukacyjnej PODiDN na rok szkolny 2020/2021.(Wypełnij ankietę)


Szanowni Państwo!

Oferujemy Państwu bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne. Zmieniająca się rzeczywistość, napotykane trudności i wyzwania sprawiają, że stajemy się coraz bardziej napięci, sfrustrowani i możemy mieć trudności z relaksacją i utrzymaniem równowagi psychicznej. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z nieodpłatnych fachowych konsultacji w zakresie osobistych trudności natury psychicznej, której udzielać będą Państwu specjaliści psycholodzy:

 

- dr Justyna Kaczmarczyk
psycholog77@interia.pl

- mgr Renata Jankowska-Nowak
r.jankowska-nowak@busko.internetdsl.pl

Istnieje możliwość umówienia spotkania na Skype.


UWAGA!!!

Zapraszamy Państwa do korzystania z materiałów i zasobów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zdalnego nauczania. Prosimy wejść w zakładkę "Zdalne nauczanie", w górnym menu. Znajdziecie tam Państwo szereg materiałów dotyczących poszczególnych przedmiotów nauczania, spraw wychowawczych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do krzystania z naszej platformy e-learningowej, na której będziemy wspierać Państwa w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych podczas zdalnego nauczania. (wejście na platformę) (instrukcja korzystania z platformy - kliknij).

Zapraszamy do odwiedzania naszego Facebooka

aaaaaa

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny "ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ".

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (SZCZEGÓŁY)
Nowy numer faxu:
Informujemy o zmianie numeru faxu.

Nasz nowy numer fax: 41 378 45 04.

ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września 2015 r. udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

 

 


 

Aktualności

kwiecień
06

Kurs doskonalący

Serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący na temat "JAK SKUTECZNIE SIĘ UCZYĆ?" – REALIZACJA PROGRAMU „POZNAWAJ SIEBIE”.

kwiecień
06

Konferencja

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów do udziału w konferncji na temat "ODKRYWANIE ŚWIATA WARTOŚCI MŁODEGO CZŁOWIEKA, A TRWAJĄCA IZOLACJA"

marzec
04

Webinarium

Serdecznie zapraszamy wychowawców i doradców zawodowych na webinarium na temat "Wpływ środowiska rodzinnego na wybory edukacyjne"

marzec
02

Kurs doskonalący

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, osoby prowadzące sprawy kontroli obowiązków w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w webinarium na temat:"ZADANIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W PROCESIE KONTROLI ORAZ EGZEKUCJI ROCZNEGO OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI

luty
25

Kurs doskonalący

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz logopedów do udziału w kursie doskonalącym na temat: "STRES W CZASIE PANDEMII. KONSEKWENCJE PRZEDŁUŻAJĄCEJ SIĘ IZOLACJI. TECHNIKI REDUKCJI STRESU".

luty
18

Kierownik wycieczek, wypoczynku...

Zapraszamy do wzięcia udziału w:
- Kursie na kierownika wypoczynku.
- Kursie na kierownika wycieczek szkolnych.
- Kursie na wychowawcę wypoczynku.

styczeń
26

Kurs doskonalący

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w  kursie dokonalącym na temat "ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W AUTYZMIE"

październik
12

Grupa wsparcia

Zapraszamy chętnych do współpracy w sieci nauczycieli polonistów - kontakt Teresa Wójcik doradca metodyczny -t.wojcik@buskointernetdsl.pl

kwiecień
09

Grupa wsparcia - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uprzejmie informujemy, że w Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

kwiecień
06

Grupa wsparcia - wychowanie przedszkolne

Informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

kwiecień
02

Grupa wsparcia dla nauczycieli historii...

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nuaczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych.

marzec
31

Grupa wsparcia dla nauczycieli biologii

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczeła działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.

marzec
30

Grupa wsparcia dla nuczycieli matematyki

"Informujemy, że rozpoczyna działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych "Zdalne nauczanie matematyki".

marzec
25

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia - "Jak zdalnie uczyć języka polskiego?" - spotkanie na komunikatorze Messenger

październik
06

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005