Strona WWW

Kierunki studiów

- Oligofrenopedagogika - edukacja,rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnośprawnością intelektualną.

- Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

- Przygotowanie pedagogiczne.

-Wczesne i całożyciowe wspomaganie w rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z autyzmem i/lub zespołem Aspargera.