Strona WWW

Rejestr zbiorów danych osobowych.

Rejestr zbiorów danych osobowych Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju:


 
 


Nr zbioru


Nazwa zbioru danych osobowych


Cel przetwarzania

Data wpisania zbioru danych

Data ostatniej aktualizacji

1


UCZESTNICY KURSÓW
I SZKOLEŃ

Prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

 


26.11.
2015 r.


26.11.2015 r.

2

OSOBY ZAKWATEROWANE

 

W OŚRODKU – BAZA HOTELOWA

Zakwaterowanie w PODiDN w Busku-Zdroju oraz korzystanie przez osoby fizyczne z bazy hotelowej.

 


26.11.
2015 r.26.11.2015 r.

3K
URACJUSZE – UCZESTNICY WCZASÓW PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYCH

Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty
z terenu województwa świętokrzyskiego.

 26.11.
2015 r.26.11.2015 r.

4KONTRAHENCI/BENEFICJENCI

Realizacja zawartych umów oraz regulowanie należności
i zobowiązań.

 


26.11.
2015 r.26.11.2015 r.

5
UCZESTNICY KONKURSÓW

Organizowanie i współorganizowanie turniejów
i konkursów dla uczniów w dziedzinach związanych
w szczególności z oświatą.

 26.11.
2015 r.
26.11.2015 r.

6


KORESPONDENCJA

Prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej
i przychodzącej.

 


26.11.
2015 r.


26.11.2015 r.

7
KWARTALNIK

Wydawanie Buskiego Kwartalnika Edukacyjnego – czasopisma upowszechniającego różne materiały metodyczne i informacyjne.

 


26.11.
2015 r.26.11.2015 r.