Strona WWW

Powiatowy konkurs "Moje Ponidzie"
2018/2019

Eliminacje gminne XVI Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej "Moje Ponidzie" odbędą się 26 kwietnia 2019 r.         o godz. 1000


PROTOKÓŁ Z GMINNEGO KONKURSU WIEDZY REGIONALNEJ "MOJE PONIDZIE" W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.


Finał konkursu odbędzie się 28 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju


Regulamin Konkursu
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU!!!


Powiatowy Konkurs „Moje Ponidzie” 2016/2017

I. Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o Ponidziu;
- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.

II. Organizacja konkursu:
1. Organizator: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Współorganizatorzy: Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

2. Patronat medialny: Buski Kwartalnik Edukacyjny, Tygodnik Ponidzie.

3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV- VI). Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Komisja Konkursowa, którą powołuje Dyrektor PODiDN w Busku-Zdroju. 


PRZYKŁADOWY TEST
--------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja
z lat ubiegłych:
*- Do II etapu konkursu „Moje Ponidzie” zakwalifikowały się szkoły, które uzyskały minimum 30 punktów.

Zobacz także:
Materiały dla uczestników:

Fotografie:


Kliknij na obrazku, aby powiększyć.