Strona WWW

Powiatowy konkurs "Moje Ponidzie"
2019/2020

Konkurs moje Ponidzie – odwołanie W związku z zaistniałą sytuacją konkurs „Moje Ponidzie” zaplanowany w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się. Mamy nadzieję, że wiadomości, które zdobyli uczniowie, okażą się niezbędne w przyszłym roku, kiedy wznowimy kolejna edycję konkursu. Dziękujemy za zainteresowanie w/w przedsięwzięciu i życzymy zdrowia.


 
I. Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o Ponidziu;
- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.

II. Organizacja konkursu:
1. Organizator: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Współorganizatorzy: Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

2. Patronat medialny: Buski Kwartalnik Edukacyjny, Tygodnik Ponidzie.

3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV- VI). Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Komisja Konkursowa, którą powołuje Dyrektor PODiDN w Busku-Zdroju. 


PRZYKŁADOWY TEST
--------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja
z lat ubiegłych:
*- Do II etapu konkursu „Moje Ponidzie” zakwalifikowały się szkoły, które uzyskały minimum 30 punktów.

Zobacz także:
Materiały dla uczestników:

Fotografie:


Kliknij na obrazku, aby powiększyć.