Strona WWW

W związku z istniejącą sytuacją XVII Mały Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski w bieżącym roku szkolnym zostaje odwołany i przełożony na rok szkolny 2020/21. Szczegółowe informacje zostaną przekazane we wrześniu 2020r . .


Protokół  z XVI edycji "Małego" Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego.


Regulamin XVII edycji konkursu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy koordynatorów o dostarczenie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych dzieci zakwalifikowanych do etapu powiatowego konkursu recytatorskiego.


Cele konkursu:
  • Popularyzacja literatury dziecięcej.
  • Rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności.
  • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej.
  • Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci,kształcenie odwagi i śmiałości.
  • Doskonalenie prwidłowego interpretowania utworu.
  • Podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa.
  • Integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek.

Dokumenty do pobrania:Zobacz także: