Strona WWW

Finał XVI "Małego" Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "W krainie przyjaźni i dobrych słów" odbędzie się 17 maja 2019 r. od godziny 9:00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju, Aleja Mickiewicza 22

Protokół z z XVI edycji "Małego" Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego.


Regulamin XVI edycji konkursu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Prosimy koordynatorów o dostarczenie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych dzieci zakwalifikowanych do etapu powiatowego konkursu recytatorskiego.


Cele konkursu:
  • Popularyzacja literatury dziecięcej.
  • Rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności.
  • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej.
  • Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci,kształcenie odwagi i śmiałości.
  • Doskonalenie prwidłowego interpretowania utworu.
  • Podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa.
  • Integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek.

Dokumenty do pobrania:Zobacz także: