string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb2b02c5f04'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb2b02c62b5'" Strona WWW - Zgłoszenia na formy płatne:

Strona WWW

Zgłoszenia na formy płatne:

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb2b02d6a47'" Karty zgłoszeniowe na:

- kursy kwalifikacyjne, warsztaty artystyczne

- kursy doskonalące,
- warsztatyZgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie na adres PODiDN wypełnionej karty zgłoszeniowej, faksem, e-mailem – podidn@busko.internetdsl.pl lub osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Wszystkie kursy rozpoczynają się o godzinie 1500 w dni robocze, natomiast w soboty i niedziele o godzinie 900.

Kurs rozpoczyna się w przypadku zgłoszenia i potwierdzenia uczestnictwa przez co najmniej 15 osób. Istnieje możliwość organizowania kursów w zainteresowanej szkole (placówce).

O terminie realizacji kursów oraz warsztatów informować będziemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Ośrodka – www.podidnbusko.pl

Opłaty za uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, kursach komputerowych, warsztatach artystycznych lub innych płatnych formach doskonalenia, można dokonać na konto PODiDN:

NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005


W tytule przelewu proszę podać:
imię i nazwisko oraz nazwę danego kursu/warsztatu.

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb2b02d775d'" Karty zgłoszeniowe:

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb2b02d8382'" Karta zgłoszeniowa na kurs doskonalący, kurs komputerowy, warsztat artystyczny

Karta zgłoszeniowa
na kurs kwalifikacyjny