Strona WWW

Informacje

wrzesień
22

Szkolenie BHP


1. Szkolenie BHP dla pracowników i innych osób kierujacych pracownikami:

Szkolenie okresowe - 16 godz.;
Cena : 80 zł.

2. Szkolenie BHP dla nauczycieli:
Szkolenie okresowe - 8 godz.;
Cena: 40 zł.

3. Szkolenia Bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych:

Szkolenie okresowe - 8 godz;
Cena: 40 zł.

4. Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych:
Szkolenie okresowe - 8 godz.;
Cena:40 zł.

5.Szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarsiej:
Liczba godzin - 5
Cena : 40 zł (zależna od liczby uczestników).Aktualności

wrzesień
16

Szkolenie dla kadry kierowniczej

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i zastepców dyrektorów szkół na szkolenie pt "STAN PRAWA OŚWIATOWEGO I JEGO WPŁLYW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA STARCIE ROKU SZKOLEGO 2019/2020."

marzec
30

Kurs kwalifikacyjny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs kwalifikacyjnY "ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ"
Planowany początek kursu październik/listopad

październik
19

Grupa wsparcia

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolnych specjalistów (pedagodzy, psychologowie, logopedzi) do udziału w spotkaniach.

październik
13

Szkolenia BHP

Powiatowy Ośrodek Doradztawa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza na na szkolenia BHP.

październik
12

Nowy kierunek studiów

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na kieruku "WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW  Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPARGERA"

październik
11

Studia uzupełniające

Sudia uzupełniające dla nauczycieli ,którzy ukończyli kursy kawlifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

maj
30

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Powiatowy Ośrodek Doradzta i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do podjęcia kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

listopad
15

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

wrzesień
22

Szkolenie BHP

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:
-BHP dla pracowników
- dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

wrzesień
21

Kursy doskonalące

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursach doskonalących.

sierpień
28

Nabór na kursy kwalifikacyjne

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kursy kwalifikacyjne z zakresu:
  • Organizacji i zarządzania oświatą