Strona WWW

Informacje

styczeń
26

Kurs doskonalącyKarta zgłoszeniowa

Dane do faktury

Karta zgłoszeniowa Karta zgłoszenio


Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz logopedów do udziału

w kursie doskonalącym na temat: 

ZABURZENIA INTEGRACJI

SENSORYCZNEJ W AUTYZMIE

 

Cele kursu:

Ø Nabycie wiedzy z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Ø Ukazanie deficytów w obszarze przetwarzania sensorycznego u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ø Poznanie wpływu zaburzeń sensorycznych na występowanie trudnych zachowań.

Ø Poznanie wpływu nieprawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych na funkcjonowanie osób z autyzmem.

Ø Ukazanie możliwości zastosowania technik i metod stymulacji sensorycznej w różnych środowiskach funkcjonowania osób z autyzmem. 

 

Treści kursu:

 

Ø Czym jest autyzm?

Ø Kryteria autyzmu wczesnodziecięcego według ICD-10.

Ø Kryteria spektrum zaburzeń autystycznych według klasyfikacji DSM-5.

Ø Znaczenie wczesnego rozpoznania i terapii autyzmu.

Ø Przyczyny autyzmu.

Ø Wczesne objawy autyzmu.

Ø Testy przesiewowe.

Ø Rozwój dzieci typowo rozwijających się.

Ø Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu.

Ø Mechanizm zaburzeń sensorycznych w autyzmie według koncepcji C.H. Delacato.

Ø Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.

Ø Przykłady najczęściej występujących sensoryzmów według koncepcji C.H. Delecato.

Ø Zachowania komunikacyjne i rozwój mowy dzieci z autyzmem.

Ø Nadwrażliwość kompleksu ustno-twarzowego i problemy z gryzieniem.

Ø Terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.

Ø Dieta sensoryczna.

Ø Podstawowe kierunki pracy z dzieckiem autystycznym w terapii SI.

Ø Propozycje ćwiczeń i strategii terapeutycznych.

 

Osoba prowadząca: Aneta Poniewierska

Liczba godz. szkolenia: 16

 

Koszt kursu: 60 zł

 

 

Terminy: 19.02.2021 r., 26.02.2021 r., 05.03.2021 r.,

Forma realizacji: platforma PODiDN (każda osoba po rekrutacji zostanie poinformowana o szczegółach logowania).

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 16.02.2021  r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: podidn@busko.internetdsl.pl, faksu: 41 378 45 04 lub tradycyjną drogą pocztową na adres Ośrodka: al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój
Aktualności

marzec
04

Webinarium

Serdecznie zapraszamy wychowawców i doradców zawodowych na webinarium na temat "Wpływ środowiska rodzinnego na wybory edukacyjne"

marzec
02

Kurs doskonalący

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, osoby prowadzące sprawy kontroli obowiązków w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w webinarium na temat:"ZADANIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W PROCESIE KONTROLI ORAZ EGZEKUCJI ROCZNEGO OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI

luty
25

Kurs doskonalący

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz logopedów do udziału w kursie doskonalącym na temat: "STRES W CZASIE PANDEMII. KONSEKWENCJE PRZEDŁUŻAJĄCEJ SIĘ IZOLACJI. TECHNIKI REDUKCJI STRESU".

luty
18

Kierownik wycieczek, wypoczynku...

Zapraszamy do wzięcia udziału w:
- Kursie na kierownika wypoczynku.
- Kursie na kierownika wycieczek szkolnych.
- Kursie na wychowawcę wypoczynku.

styczeń
26

Kurs doskonalący

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w  kursie dokonalącym na temat "ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W AUTYZMIE"

październik
12

Grupa wsparcia

Zapraszamy chętnych do współpracy w sieci nauczycieli polonistów - kontakt Teresa Wójcik doradca metodyczny -t.wojcik@buskointernetdsl.pl

kwiecień
09

Grupa wsparcia - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uprzejmie informujemy, że w Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

kwiecień
06

Grupa wsparcia - wychowanie przedszkolne

Informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

kwiecień
02

Grupa wsparcia dla nauczycieli historii...

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nuaczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych.

marzec
31

Grupa wsparcia dla nauczycieli biologii

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczeła działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.

marzec
30

Grupa wsparcia dla nuczycieli matematyki

"Informujemy, że rozpoczyna działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych "Zdalne nauczanie matematyki".

marzec
25

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia - "Jak zdalnie uczyć języka polskiego?" - spotkanie na komunikatorze Messenger

październik
06

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005