Strona WWW

Informacjestring(43) "Smarty error: eval: missing 'var' parameter"

Aktualności

wrzesień
04

Prawo oświatowe - szkolenie


3 października 2018 r. serdecznie zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów i inne zainteresowane osoby na szkolenie pt."Aktualny stan prawa oświatowego"

wrzesień
04

Nowości w podatku VAT - szkolenie


Serdecznie zapraszamy  Skarbników, Głównych Księgowych oraz osoby z pionu finasowo-księgowego na szkolenie pt. "NOWOŚCI W PODATKU VAT WPROWADZONE W 2018 R. ORAZ PLANOWANE W 2019 R. - CZY KOLEJNA REWOLUCJA W SAMORZĄDACH?"

wrzesień
04

Biblioterapia - szkolenie


Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia ucdziału w szkoleniu pt. "Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii".

wrzesień
04

Warsztaty artystyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach artystycznych pt. "Idzie jesień, idzie zima..."

luty
14

Angielski na codzień

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskkonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza na szkolenie pt: "Angielski na co dzień".

luty
08

Kursy kwalifikacyjne

Serdecznie zapraszamy na kursy kwalifikacyjne dotyczące praktycznej nauki zawodu.

październik
19

Grupa wsparcia

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolnych specjalistów (pedagodzy, psychologowie, logopedzi) do udziału w spotkaniach....

październik
13

Szkolenia BHP

Powiatowy Ośrodek Doradztawa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza na na szkolenia BHP.

październik
12

Nowy kierunek studiów

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na kieruku "WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW  Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPARGERA"

październik
11

Studia uzupełniające

Sudia uzupełniające dla nauczycieli ,którzy ukończyli kursy kawlifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

luty
15

Innowacyjne nauczanie informatyki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu na temat "Innowacyjne nauczanie informatyki - programowanie".

listopad
25

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych na szkolenie pt. "ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRAWA OŚWIATOWEGO I USTAWY WPROWADZAJĄCEJ".

sierpień
29

Szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół...

Zapraszamy na szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół z zakresu BHP i pierwsej pomocy przedlekarskiej.

maj
30

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Powiatowy Ośrodek Doradzta i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do podjęcia kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

listopad
15

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

listopad
03

Oligofrenopedagogika.


Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju uprzjmie informuje, że trwa nabór na studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika".

wrzesień
22

Szkolenie BHP

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:
-BHP dla pracowników
- dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

wrzesień
21

Kursy doskonalące

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursach doskonalących.

sierpień
28

Konkurs - " Szkoła zawodowych perspektyw".

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza Nauczycieli Doradców Zawodowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "SZKOŁA ZAWODOWYCH PERSPEKTYW".

sierpień
28

Nabór na kursy kwalifikacyjne

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kursy kwalifikacyjne z zakresu:
  • Organizacji i zarządzania oświatą