Strona WWW

Harmonogram warsztatówWARSZTATY METODYCZNE - w obecnej sytuacji zaplanowane warsztaty będą realizowane za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym zgłoszeniu się i podaniu adresu e-mail oraz zdalnie. Prosimy o monitorowanie naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu prowadzenia warsztatów będziemy Państwa informować na bieżąco

Warsztaty na czerwiec 2020 r. w pdf