Strona WWW

Harmonogram warsztatówW roku szkolnym 2020/2021 obowiązują zapisy na wszystkie warsztaty metodyczne. Maksymalna ilość osób biorących udział w warsztatach wynosić może 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju są płatne – 30 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Warsztaty na październik 2020 r. w pdf

29.09.2020 r.  o godzinie 15:30 odbędzie się dodatkowy warsztat Pana Karola Bidzińskiego pt. "Zespołowe projektowanie oddziaływań edukacujno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Są jeszcze wolne miejsca.