Strona WWW

Harmonogram warsztatów

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują zapisy na wszystkie warsztaty metodyczne. Powiat buski został zaliczony do czerwonej strefy. W związku z powyższym wszystkie formy doradztwa i doskonalenia zawodowego odbywać się będą w formie kształcenia na odległość od dnia 20.10.2020 r. do czasu występowania w powiecie buskim czerwonej strefy .

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju są płatne – 30 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Warsztaty na styczeń 2021 r. w pdf