string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5bef5cbfc41b6'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5bef5cbfc44f3'" Strona WWW -

Strona WWW

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5bef5cbfd52f3'"
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy
z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3 zakończył realizacjie projektu systemowego:

"Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolengo oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół".

W wyniku realizacji projektu zostali przygotowani eksperci przedmiotowi do wspierania nauczycieli w pracy z nową podstawą programową.

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5bef5cbfd5dab'" Eksperci przedmiotowi

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5bef5cbfd68c0'" Sobieraj Irena
Przedmiot:
geografia
Adres e-mail: i.sobieraj@busko.internetdsl.pl


Wojtaś Wojciech
Przedmiot:
edukacja historyczna i obywatelska
Adres e-mail: w.wojtas@busko.internetdsl.pl