string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb35e86c89d'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb35e86cc56'" Strona WWW - Informacje

Strona WWW

Informacje

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb35e879c29'"

Warsztaty Pani Agnieszki Kaszewskiej i Pani Anny Śledzik pt. "Biblioterapia i wybrane techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z powodów niezależnych od Ośrodka zostały przełożone 10 grudnia 2018 r. na godz. 15:00.

 

UWAGA!!!

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju prowadzi nabór na studia podyplomowe:
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
- TERAPIA PEDAGOGICZNA
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- PEDAGOGIKA LECZNICZA
- PLASTYKA
oraz na studia uzupełniające:
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
- TERAPIA PEDAGOGICZNA


NOWY KIERUNEK STUDIÓW!!!
"Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i/lub zespołem aspargera"."

Prowadzimy równierz nabór na kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą".
Zapraszamy na kursy doskonalące!!!
1. Kierownik wycieczek szkolnych.
2. Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Wychowawca kolonijny. (Szczegóły kursów kliknij)


GRUPA WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (SZCZEGÓŁY)

Nowy numer faxu:

Informujemy o zmianie numeru faxu.

Nasz nowy numer fax: 41 378 45 04.


ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września 2015 r. udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA
i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w BUSKU-ZDROJU

MISJA PODiDN w Busku-Zdroju

Misją naszego Ośrodka jest wspieranie szkół
i placówek oświatowych w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami.

Wizja PODiDN w Busku-Zdroju
1. PODiDN w Busku-Zdroju diagnozuje potrzeby środowiska oświatowego. Zbierane są informacje dotyczące preferowanych form doskonalenia zawodowego pochodzące od diagnozowanych szkół i placówek oświatowych.
2. Kadra pedagogiczna Ośrodka systematycznie rozwija swoje kompetencje zawodowe.
3. Nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci wspólnie planują działania pedagogiczne,
z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej Państwa.
4. Oferta edukacyjna i osiągnięcia placówek są prezentowane i upowszechniane na stronie internetowej oraz w wydawanym przez nas Buskim Kwartalniku Edukacyjnym.
5. Osoby korzystające z oferty PODiDN w Busku-Zdroju uzyskują wsparcie mające na celu ich rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.
6. Podejmujemy inicjatywy wspierające szkoły i placówki oświatowe w ich kompleksowym rozwoju. Nasze działania ukierunkowane są na aktualne potrzeby placówek.
7. Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
8. Na działalność edukacyjną placówki korzystnie wpływa współpraca PODiDN w Busku-Zdroju z instytucjami.
9. W celu zapewnienia wysokiej jakości zadań realizowanych przez PODiDN w Busku-Zdroju podejmowane są skuteczne działania majace na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas szkoleń m.in. poprzez nowoczesny sprzęt multimedialny, audiowizualny, fachową literaturę oraz pomoce dydaktyczne.
10. Koncepcje podlegają modyfikacji adekwatnie do potrzeb.
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wsród dzieci i młodzieży.

2.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży
w szkołach i placówkach.

3.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.


string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb35e87a9be'" Aktualności

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb35e87b653'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5beb35e87b948'"

listopad
02

Warsztaty artystyczne.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, zajęć technicznych i świetlicowych na warsztaty artystyczne pt. "Upominki na różne okazje"

listopad
02

Szkolenie dla INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Serdecznie zapraszamy INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH na szkolenie pt. "Analiza ryzyka. Proces oceny skutów dla ochrony danych".

październik
23

Seminarium

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych na bezpłatne seminarium pt. "Wokół egzaminu ósmoklasisty".

październik
23

Konferencja

Serdecznie zapraszamy 26 listopada 2018 r. na bezpłatną konferencje pt. "Rola nauczyciela w odkrywaniu świata wartości"

wrzesień
04

Biblioterapia - szkolenie


Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia ucdziału w szkoleniu pt. "Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii".

wrzesień
04

Warsztaty artystyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach artystycznych pt. "Idzie jesień, idzie zima..."

luty
14

Angielski na codzień

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskkonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza na szkolenie pt: "Angielski na co dzień".

luty
08

Kursy kwalifikacyjne

Serdecznie zapraszamy na kursy kwalifikacyjne dotyczące praktycznej nauki zawodu.

październik
19

Grupa wsparcia

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolnych specjalistów (pedagodzy, psychologowie, logopedzi) do udziału w spotkaniach....

październik
13

Szkolenia BHP

Powiatowy Ośrodek Doradztawa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza na na szkolenia BHP.

październik
12

Nowy kierunek studiów

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na kieruku "WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW  Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPARGERA"

październik
11

Studia uzupełniające

Sudia uzupełniające dla nauczycieli ,którzy ukończyli kursy kawlifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

luty
15

Innowacyjne nauczanie informatyki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu na temat "Innowacyjne nauczanie informatyki - programowanie".

listopad
25

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych na szkolenie pt. "ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRAWA OŚWIATOWEGO I USTAWY WPROWADZAJĄCEJ".

sierpień
29

Szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół...

Zapraszamy na szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół z zakresu BHP i pierwsej pomocy przedlekarskiej.

maj
30

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Powiatowy Ośrodek Doradzta i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do podjęcia kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

listopad
15

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

listopad
03

Oligofrenopedagogika.


Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju uprzjmie informuje, że trwa nabór na studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika".

wrzesień
22

Szkolenie BHP

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:
-BHP dla pracowników
- dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

wrzesień
21

Kursy doskonalące

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursach doskonalących.

sierpień
28

Konkurs - " Szkoła zawodowych perspektyw".

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza Nauczycieli Doradców Zawodowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "SZKOŁA ZAWODOWYCH PERSPEKTYW".

sierpień
28

Nabór na kursy kwalifikacyjne

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kursy kwalifikacyjne z zakresu:
 • Organizacji i zarządzania oświatą