Strona WWW

Informacje

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy nabór na kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą".

KOMUNIKAT!!!

Organizacja form doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju w stanie epidemii COVID-19:

1. Od 01.09.2020 r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zajęcia edukacyjne prowadzone są stacjonarnie z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych oraz stosownych wytycznych związanych z zagrożeniem koronawirusem.

2. Obowiązują zapisy na wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Zapisów można dokonać:

-telefonicznie: 41 378 18 56

-drogą elektroniczną na adres e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl

-osobiście (przy zachowaniu obowiązujących w Ośrodku zasad i procedur związanych z epidemią.

3. Warsztaty metodyczne realizowane są w siedzibie Ośrodka w grupach do 10 osób. Nauczyciele doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci decydują o sposobie organizacji zajęć. Przy większej ilości zainteresowanych osób warsztaty mogą odbyć się hybrydowo lub będzie wyznaczony kolejny termin warsztatu.

4. Konferencje metodyczne realizowane są stacjonarnie poza siedzibą Ośrodka (miejsce i odpowiedni termin będzie podane) w grupie liczącej maksymalnie 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Istnieje także możliwość organizowania konferencj w formie webinarium.

5. Szkolenia rad pedagogicznych i innych szkoleń (forma prowadzenia do ustalenia z dyrektorem szkoły/placówki).

6.Konsultacje udzielane są indywidualnie zgodnie z harmonogramem (telefonicznie lub mailowo). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość bezpośrsdniego spotkania z kadrą pedagogiczną Ośrodka (po wsześniejszym umówieniu się).

7. Zainteresowane osoby mogą uzyskać stosowne materiały i pomoce dydaktyczne za pomocą poczty elektronicznej (po ustaleniu szczegółów z osobą prowadzącą zajęcia).

Zapraszamy

Dyrektor PODiDN


STUDIA PODYPLOMOWE

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju prowadzi zapisy na studia podyplomowe, na kierunki:

- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE; (KLIKNIJ)

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA, kLIKNIJREHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ; (KLIKNIJ)

- TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA; (KLIKNIJ)

- WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI ORAZ REWALIDACJA UCZNIÓW Z AYTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPARGERA; (KLIKNIJ)

- DORADZTWO ZAWODOWE; (kLIKNIJ)

- INTEGRACJA SENSORYCZNA;(KLIKNIJ)

- PEDAGOGIKA LECZNICZA. (KLIKNIJ)

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty edukacyjnej PODiDN na rok szkolny 2020/2021.(Wypełnij ankietę)


Szanowni Państwo!

Oferujemy Państwu bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne. Zmieniająca się rzeczywistość, napotykane trudności i wyzwania sprawiają, że stajemy się coraz bardziej napięci, sfrustrowani i możemy mieć trudności z relaksacją i utrzymaniem równowagi psychicznej. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z nieodpłatnych fachowych konsultacji w zakresie osobistych trudności natury psychicznej, której udzielać będą Państwu specjaliści psycholodzy:

 

- dr Justyna Kaczmarczyk
psycholog77@interia.pl

- mgr Renata Jankowska-Nowak
r.jankowska-nowak@busko.internetdsl.pl

Istnieje możliwość umówienia spotkania na Skype.


UWAGA!!!

Zapraszamy Państwa do korzystania z materiałów i zasobów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zdalnego nauczania. Prosimy wejść w zakładkę "Zdalne nauczanie", w górnym menu. Znajdziecie tam Państwo szereg materiałów dotyczących poszczególnych przedmiotów nauczania, spraw wychowawczych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do krzystania z naszej platformy e-learningowej, na której będziemy wspierać Państwa w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych podczas zdalnego nauczania. (wejście na platformę) (instrukcja korzystania z platformy - kliknij).

Zapraszamy do odwiedzania naszego Facebooka

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny "ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ".

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (SZCZEGÓŁY)
Nowy numer faxu:
Informujemy o zmianie numeru faxu.

Nasz nowy numer fax: 41 378 45 04.


ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września 2015 r. udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

Go for it!

Do that fiesta food dance.


1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczościi kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

 

Aktualności

wrzesień
16

Webinarium

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów oraz inne zainteresowane osoby do udziału w webinarium na temat "DYREKTOR (WICEDYREKTOR) PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI WOBEC ZMIAN PRAWA OŚWIATOWEGO W DOBIE EPIDEMII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021"

wrzesień
08

Szkolenie - Kontrola zarządcza

Serdecznie zapraszamy zaintersowane osoby na szkolenie na temat: "Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych".

wrzesień
03

Konferencja polonistyczna

Serdecznie zapraszamy na konferencję polonistyczną pt. " Trudne spotkania Olgi Tokarczuk. Wokół opowiadania "Szkocki miesiąc".
Termin: 24.09.2020 r., godz. 13:00
Miejsce: Sla konferencyjna starostwa w Busku-Zdroju

sierpień
26

Szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół...

Zapraszamy na szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół z zakresu BHP i pierwsej pomocy przedlekarskiej.

maj
19

Kurs doskonalący

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza zainteresowane osoby na kurs doskonalący na temat: "Podstawy oceniania kształtującego"

kwiecień
09

Grupa wsparcia - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uprzejmie informujemy, że w Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

kwiecień
06

Grupa wsparcia - wychowanie przedszkolne

Informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

kwiecień
02

Grupa wsparcia dla nauczycieli historii...

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nuaczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych.

kwiecień
01

Dodatkowy warsztat on-line

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i wychowawców na warsztat on-line pt. "Praca nauczycieli wychowawców w stanie zagrożenia epidemiologicznego".

marzec
31

Grupa wsparcia dla nauczycieli biologii

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczeła działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.

marzec
30

Grupa wsparcia dla nuczycieli matematyki

"Informujemy, że rozpoczyna działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych "Zdalne nauczanie matematyki".

marzec
25

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia - "Jak zdalnie uczyć języka polskiego?" - spotkanie na komunikatorze Messenger

styczeń
10

Szkolenie z RODO


Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu RODO.

październik
08

Nabór na kurs kwalifikacyjny

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą 

październik
06

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005