Strona WWW

Informacje


NOWY KIERUNEK STUDIÓW!!!
      (SZCZEGÓŁY)UWAGA!!!

W bieżącym roku szkolnym w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju będą realizowane studia uzupełniające (I semestr) dla nauczycieli, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne z zakresu:

 • oligofrenopedagogiki
 • terapii pedagogicznej.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć listopad 2017 r. Szczegóły pod nr. tel 41 378 18 56

 
 
 
 
 
 
 
GRUPA WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (SZCZEGÓŁY)
 


Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju rozpoczyna cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolego 2017/2018 nowej podstawy programowej.
Nowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), od
1 września 2017 r. będzie dotyczyła nauczycieli pracujących m.in. w:
 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
 • szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • gimnazjach jesli nauczyciele rozpoczynają pracę w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.
 •  

 
Nowy numer faxu:

Informujemy o zmianie numeru faxu.

Nasz nowy numer fax: 41 378 45 04.


ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września bieżącego roku szkolnego 2015/2016 udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół
i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
 
 
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005
 


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA
i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w BUSKU-ZDROJU

MISJA PODiDN w Busku-Zdroju

Misją naszego Ośrodka jest wspieranie szkół
i placówek oświatowych w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami.

Wizja PODiDN w Busku-Zdroju
 
1. PODiDN w Busku-Zdroju diagnozuje potrzeby środowiska oświatowego. Zbierane są informacje dotyczące preferowanych form doskonalenia zawodowego pochodzące od diagnozowanych szkół i placówek oświatowych.
2. Kadra pedagogiczna Ośrodka systematycznie rozwija swoje kompetencje zawodowe.
3. Nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci wspólnie planują działania pedagogiczne,
z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej Państwa.
4. Oferta edukacyjna i osiągnięcia placówek są prezentowane i upowszechniane na stronie internetowej oraz w wydawanym przez nas Buskim Kwartalniku Edukacyjnym.
5. Osoby korzystające z oferty PODiDN w Busku-Zdroju uzyskują wsparcie mające na celu ich rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.
6. Podejmujemy inicjatywy wspierające szkoły i placówki oświatowe w ich kompleksowym rozwoju. Nasze działania ukierunkowane są na aktualne potrzeby placówek.
7. Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
8. Na działalność edukacyjną placówki korzystnie wpływa współpraca PODiDN w Busku-Zdroju z instytucjami.
9. W celu zapewnienia wysokiej jakości zadań realizowanych przez PODiDN w Busku-Zdroju podejmowane są skuteczne działania majace na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas szkoleń m.in. poprzez nowoczesny sprzęt multimedialny, audiowizualny, fachową literaturę oraz pomoce dydaktyczne.
10. Koncepcje podlegają modyfikacji adekwatnie do potrzeb.
 
 
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wsród dzieci i młodzieży.

2.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży
w szkołach i placówkach.

3.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.


Aktualności

październik
12

Nowy kierunek studiów

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na kieruku "WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW  Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPARGERA"

październik
11

Studia uzupełniające

Sudia uzupełniające dla nauczycieli ,którzy ukończyli kursy kawlifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

wrzesień
28

Aktualne prawo pracy od podstaw-2017

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza na cykl szkoleń pt "Aktualne prawo pracy - 2017"

wrzesień
25

Warsztaty artystyczne

Serdecznie zapraszamy na warsztaty artystyczne pt: "Z piosenką przez jesień i zimę - rozszerzenie repertuaru muzycznego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej".

wrzesień
20

Grupa wsparcia

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolnych specjalistów (pedagodzy, psychologowie, logopedzi) do udziału w spotkaniach....

sierpień
08

STUDIA PODYPLOMOWE

Powiatowy Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku- Zdroju zapraszaa do podjęcia studiów podyplomowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018.

lipiec
31

Ogłoszenie Ministerstwa

Ministerstwo rozwoju, przedstawia nowe narzędzie finansowania dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje w formie nieoprocentowanej pożyczki z 20%-25% rabatem. Uruchomienie programu planuje się na przełom sierpnia i wrzesnia. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo w linku:
http://inwestujwrozwoj.pl/#pozycki


maj
23

Szkolenie "Neurokolor w edukacji.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza na rozpoczęcie cyklu wykładów i szkoleń warsztatowych na temat: "NEUROKOLOR W EDUKACJI."

kwiecień
26

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu warsztatu artystycznego "Tańce na każdą okazję". Warsztat zostanie zorganizowany we wrześniu 2017 r. Za zaistniałą zmianę przepraszamy.

kwiecień
20

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej.

kwiecień
19

Uwaga - zmiana terminu szkoleniaUprzejmie informujemy, iż z przyczyn techniczno-organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu szkolenia na temat: "Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych, czyli co się zmieni od 25 maja 2018 r. dla ...". Szkolenie odbedzie się 18 maja 2017 r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. szkoleniu moga jeszcze dokonywać zgłoszeń.
Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

kwiecień
13

Program szkoleniaSzczegółowy program szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu nauki programowania.

kwiecień
10

Zmiana terminuUprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu etapu powiatowego XIV "Małego" Konkursu Recytatorskiego. Etap powiatowy odbędzie się 19 maja 2017 r. (piątek) w godz. 900-1300.

kwiecień
07

Kursy doskonalące

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na kursy doskonalące dla kierowników wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży.

kwiecień
07

Szkolenie z zakresu I pomocy przedlekarskiej


Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na szkolenie z zakresu I pomocy przedlekarskiej.

marzec
31

Warsztaty artystyczne

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w warsztatach artystycznych "Tańce na każdą okazję..."

marzec
13

Szkolenie - Ochrona danych osobowych.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza na szkolenie pt. "REWOLUCYJNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, CZYLI CO SIĘ ZMIENI OD 25 MAJA 2018 r. DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH?"

luty
28

Kurs doskonalący.

Dnia 31 marca 2017 roku Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli organizuje kurs  doskonalący pt: "Zastosowanie biblioterapii i technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela".

luty
28

Warsztaty artystyczne.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza na warsztaty artystyczne pt: "Wiosenne śpiewanie i tańczenie - zabawy muzyczno-ruchowe na wiosnę i lato".

luty
28

Warsztaty dodatkowe.

Sredecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. "Edukacja psychoseksualna młodzieży w szkole".

luty
21

Spotkanie koordynatorów

Spotkanie koordynatorów gminnych XIV edycji "Małego" Powiatowego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się 02.03.2017 r o godz. 15:00.

luty
15

Innowacyjne nauczanie informatyki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu na temat "Innowacyjne nauczanie informatyki - programowanie".

listopad
25

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych na szkolenie pt. "ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRAWA OŚWIATOWEGO I USTAWY WPROWADZAJĄCEJ".

sierpień
29

Szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół...

Zapraszamy na szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół z zakresu BHP i pierwsej pomocy przedlekarskiej.

maj
30

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Powiatowy Ośrodek Doradzta i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do podjęcia kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

listopad
15

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

listopad
03

Oligofrenopedagogika.


Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju uprzjmie informuje, że trwa nabór na studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika".

wrzesień
22

Szkolenie BHP

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:
-BHP dla pracowników
- dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

wrzesień
21

Kursy doskonalące

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursach doskonalących.

sierpień
28

Konkurs - " Szkoła zawodowych perspektyw".

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza Nauczycieli Doradców Zawodowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "SZKOŁA ZAWODOWYCH PERSPEKTYW".

sierpień
28

Nabór na kursy kwalifikacyjne

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kursy kwalifikacyjne z zakresu:
 • Organizacji i zarządzania oświatą