Strona WWW

Informacje

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty edukacyjnej PODiDN na rok szkolny 2020/2021.(Wypełnij ankietę)


Szanowni Państwo!

Oferujemy Państwu bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne. Zmieniająca się rzeczywistość, napotykane trudności i wyzwania sprawiają, że stajemy się coraz bardziej napięci, sfrustrowani i możemy mieć trudności z relaksacją i utrzymaniem równowagi psychicznej. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z nieodpłatnych fachowych konsultacji w zakresie osobistych trudności natury psychicznej, której udzielać będą Państwu specjaliści psycholodzy:

 

- dr Justyna Kaczmarczyk
psycholog77@interia.pl

- mgr Renata Jankowska-Nowak
r.jankowska-nowak@busko.internetdsl.pl

Istnieje możliwość umówienia spotkania na Skype.


UWAGA!!!

Zapraszamy Państwa do korzystania z materiałów i zasobów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zdalnego nauczania. Prosimy wejść w zakładkę "Zdalne nauczanie", w górnym menu. Znajdziecie tam Państwo szereg materiałów dotyczących poszczególnych przedmiotów nauczania, spraw wychowawczych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do krzystania z naszej platformy e-learningowej, na której będziemy wspierać Państwa w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych podczas zdalnego nauczania. (wejście na platformę) (instrukcja korzystania z platformy - kliknij).

Zapraszamy do odwiedzania naszego Facebooka

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny "ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ".

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (SZCZEGÓŁY)
Nowy numer faxu:
Informujemy o zmianie numeru faxu.

Nasz nowy numer fax: 41 378 45 04.


ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września 2015 r. udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

Go for it!

Do that fiesta food dance.


1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczościi kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

 

Aktualności

czerwiec
01

Warsztat- "Zdrowy styl życia - rozwiązania praktyczne

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na dodatkowy warsztat "Zdrowy styl życia  - rozwiązania praktyczne".

maj
27

Zdalne lekcje języka polskiego

Sieć współpracy i samokształcenia - Zdalne lekcje języka polskiego

maj
19

Kurs doskonalący

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza zainteresowane osoby na kurs doskonalący na temat: "Podstawy oceniania kształtującego"

maj
19

Szkolenie

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych pracowników zajmujących się kontrolą zarządczą w placówkach oświatowych na szkolenie na temat: "KONTROLA ZARZĄDCZA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH"

maj
18

Konkurs na stanowisko dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej

Powiat Buski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

maj
05

Kurs doskonalący

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie doskonalęcym pt. "
Zdrowy styl życia - rozwiązania praktyczne".

kwiecień
29

Lekcja otwarta

Uprzejmie informujemy. iż 29 kwietnia 2020 r. odbędzie się Międzyprzedmoiotowa lekcja otwarta online język polski i informatyka.

kwiecień
15

Kurs zdalny

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy zapisy na kurs zdalny pt "Zajęcia on-line z uczniami : pierwsze kroki w Microsoft Teams".

kwiecień
09

Grupa wsparcia - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uprzejmie informujemy, że w Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

kwiecień
06

Grupa wsparcia - wychowanie przedszkolne

Informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

kwiecień
02

Grupa wsparcia dla nauczycieli historii...

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nuaczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych.

kwiecień
01

Dodatkowy warsztat on-line

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i wychowawców na warsztat on-line pt. "Praca nauczycieli wychowawców w stanie zagrożenia epidemiologicznego".

marzec
31

Grupa wsparcia dla nauczycieli biologii

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczeła działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.

marzec
30

Grupa wsparcia dla nuczycieli matematyki

"Informujemy, że rozpoczyna działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych "Zdalne nauczanie matematyki".

marzec
25

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia - "Jak zdalnie uczyć języka polskiego?" - spotkanie na komunikatorze Messenger

styczeń
10

Szkolenie z RODO


Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu RODO.

październik
08

Nabór na kurs kwalifikacyjny

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą 

październik
06

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005