Strona WWW

Informacje


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w BUSKU-ZDROJU

MISJA PODiDN w Busku-Zdroju


Misją naszego Ośrodka jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami.

Wizja PODiDN w Busku-Zdroju
 
1. PODiDN w Busku-Zdroju diagnozuje potrzeby środowiska oświatowego. Zbierane są informacje dotyczące preferowanych form doskonalenia zawodowego pochodzące od diagnozowanych szkół i placówek oświatowych.
2. Oferta edukacyjna i osiągnięcia placówek są prezentowane i upowszechnianie na stronie internetowej oraz w wydawanym przez nas Buskim Kwartalniku Edukacyjnym.
3. Osoby korzystające z oferty PODiDN w Busku-Zdroju uzyskują wsparcie mające na celu ich rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.
4. Podejmujemy inicjatywy wspierające szkoły i placówki oświatowe w ich kompleksowym rozwoju. Nasze działania ukierunkowane są na aktualne potrzeby placówek
w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.
5. Nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci wspólnie planują działania pedagogiczne
w Ośrodku, rozwiązują bieżące problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz modyfikują je.
6. Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
7. Na działalność edukacyjną placówki korzystnie wpływa współpraca PODiDN w Busku-Zdroju z instytucjami
i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
8. W celu zapewnienia wysokiej jakości zadań realizowanych przez PODiDN w Busku-Zdroju podejmowane są skuteczne działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas szkoleń m.in. poprzez nowoczesny sprzęt multimedialny, audiowizualny, fachową literaturę oraz pomoce dydaktyczne.

Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha

Szanowni Państwo! 

Uprzejmie informujemy, iż mamy jeszcze wolne miejsca na kursach doskonalących w ramach realizacji Projektu 
"Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku".

Zapraszamy nauczycieli oraz kadrę kierowniczą placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych na: 
obszarach wiejskich, nauczycieli - mężczyzn oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. 

 
PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

1. Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.


Aktualności

listopad
25

Pedagogika lecznicza


Uprzejmie informujemy, iż w dniach:

5 grudnia od godziny 15.00,
6 grudnia od godziny 9.00,
7 grudnia od godziny 9.00,
odbywać się będą pierwsze zajęcia z kursu kwalifikacyjnego: pedagogika lecznicza.
Miejsce prowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju (ul. Rehabilitacyjna 1, sala nr 12).

listopad
19

Świąteczne ozdoby z Filcu

serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach artystycznych na temat:

Świąteczne ozdoby
z Filcu


listopad
19

Organizacja i zarządzanie oświatą

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22-23 listopada od godziny 9.00 odbywać się będą pierwsze zajęcia z kursu kwalifikacyjnego: organizacja i zarządzanie oświatą.
Miejsce prowadzenia zajęć:
I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju (al. Mickiewicza 13, sala nr 1 – stary budynek).

listopad
19

Oligofrenopedagogika

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn technicznych w dniu 21 listopada zajęcia z kursu kwalifikacyjnego: Oligofrenopedagogika, odbywać się będą w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Jednocześnie informujemy, iż w dniach 22-23 listopada zajęcia będą realizowane wg. planu, czyli w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

sierpień
28

Nabór na kursy kwalifikacyjne

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kursy kwalifikacyjne z zakresu:

  • Oligofrenopedagogiki
  • Organizacji i zarządzania oświatą 
  • Bibliotekoznawstwa 
  • Sztuki 
  • Terapii pedagogicznej 
  • Pedagogiki leczniczej